מעבר לתחנת מידע לסטודנט

הכניסה לתחנת המידע לסטודנט היא /yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login